Woord van de voorzitter


Leeft de VZW nog steeds?

Beste vrienden,

Na één jaar vind ik het wel fijn een stukje te mogen schrijven.

Kwaliteit is ons hoofdthema en daarop willen wij worden afgerekend, heb ik vorig jaar geschreven.

WINNG is een samenwerking van tal van partners, zowel residentieel, als ambulant, in de geestelijke gezondheidszorg in West-Vlaanderen. Ilse Dewitte kwam praten over het zorgpad ADHD op 13 december 2018. Er waren 46 toehoorders.

Op 14 maart werd CEBAM, Belgian Centre for Evidence-Based Medicine, aan jullie voorgesteld door Frederick Smet met 47 toehoorders.

Op 9 mei stelden onze CRA’s zichzelf voor met een rijke reeks items uit het gebeuren in de ouderenzorg. De procedures en richtlijnen, zoals opgesteld door het regionaal overlegplatform kwamen aan bod: dossierbeheer; medicatie; infecties met het MRSA verhaal; voeding met een eenvoudige tip om de patiënt te meten via de lengte van de ulna; en organisatie en communicatie, waarbij tips werden gegeven ivm de facturatie in de rusthuizen. Hier waren er 66 aanwezigen.

Dries belooft ons opnieuw een spannend academisch jaar:

Op 10 oktober komt Dr Luc Colemont zijn levenswerk voorstellen: zijn vzw Stop Darmkanker. Jarenlang werkte hij als gastro-enteroloog in Antwerpen. Vandaag doet hij met zijn vzw Stop Darmkanker onvermoeibaar aan preventie, want het goede nieuws is dat darmkanker makkelijk te vermijden valt met een test. Dus trekt Colemont de boer op. Er is de Shitty Friend-campagne, er is een strip en er is zelfs een boksgala.

Op 12 december komt een kleuurrijke Bert Gevaert spreken over de psychiatrie ten tijde van onze Romeinen. De stadsgids en classicus vertelt honderd uit. Ondanks de methodologische moeilijkheden is het toch mogelijk een genuanceerd beeld te vormen van de visie op en de omgang met mentale stoornissen in de oudheid. Zo baseerden Romeinse artsen zich op de ideeën van de bekende Hippocrates (5de eeuw v.Chr.) om uitgebreide analyses te maken van geestelijke aandoeningen en de mogelijke behandeling ervan. Anderzijds zagen zij echter ook dat mentale handicaps, in tegenstelling tot psychiatrische problemen, niet behandelbaar waren. Hoe stonden de Romeinen tegenover personen met een mentale handicap? Om dit laatste toe te lichten, wordt niet alleen een blik geworpen op de geneeskunde, maar ook op (satirische) poëzie en het Romeins recht.

Op 2 maart 2020 komt de eminente spreker Prof Pierre Vandamme spreken over vaccinaties anno 2020. Hij is infectieziekten-epidemioloog. Ik vermeld het onderzoek dat hij opzet om de veiligheid te testen van een nieuw oraal Indonesisch Polio vaccin, dit ondersteund door de Bill en Melinda Gates Foundation.

Op 14 mei tenslotte komt Thomas Fondelli, psycholoog in het Zeepreventoruim van Den Haan, spreken over voedingsproblemen bij kinderen.” Autisme en eetproblemen“ is een recent boek van zijn hand ( 2016 ).

Daarnaast werken wij aan communicatie in de brede zin van het woord.

Tal van vzw’s en door de overheid “uitgevonden” instellingen vragen onze aandacht. Dit is echt van het goede te veel.

Wij pogen echter aanwezig te zijn, de spreuk indachtig “de afwezigen hebben steeds ongelijk”.

De oprichting van de ELZ ( eerste lijns zone) Westhoek

Brief van de voorzitter

gaat hand in hand met de oprichting van een Zorgraad, in eerste instantie een voorlopige Zorgraad. Wij hebben er voor gezorgd dat een arts verkozen is binnen de cluster Gezondheidszorg in die voorlopige Zorgraad. Dit is voor het ogenblik jullie voorzitter.

De participatie in die overheidsinitiatieven, die de vorm van de gezondheids- en preventie-organisatie van de komende decennia zullen bepalen, vraagt tijd, energie, know-how en een kritische maar tegelijk empathische vooringenomenheid.

Ondersteuning door gelijkgezinde coördinatoren in dit werkveld is belangrijk. Daartoe richten wij ons tot het Huisartsenplatform van West-Vlaanderen om in gezamenlijk overleg en financiering iemand met die skills aan te werven. Hij zou onze beroepsgroep moeten vertegenwoordigen, en eveneens service verlenen aan onze leden. Dit hot issue is nu aan de orde.

Toezien op de elektronische communicatiekanalen wordt een belangrijke taak van de zorgraad. Momenteel zijn de wegen van Ehealth, Vitalink, Helena ea voor arts en patiënt te veel een doolhof, te weinig een tool. Hoofdzaak blijft dat het beheer van de medicatielijst bij de huisarts blijft.

Ook met de continuiteit van de zorg zijn we begaan.

Op 4 september hebben Lander Vanhee, secretaris, en ikzelf als voorzitter, getafeld met een delegatie spoedartsen, de heer Directeur Chanterie, de heer Medisch Directeur Allaert, en het hoofd van de Medische raad, Jan Cappoen.

Het gesprek was zeer ge-animeerd, maar hartelijk. De basis was een tekst in vijf punten, door ons voorgesteld, die moet leiden naar een meer verantwoord gebruik van de niet-geplande zorg.

Zowel huisartsen, ziekenhuisartsen als spoedartsen verkeren in een win-win situatie als zij dit plan in een “ convenant” kunnen gieten.

Op korte termijn komt er gezamenlijke communicatie van huisartsen en ziekenhuis aan de bevolking over de beste weg naar niet-geplande zorg. Het ziekenhuis zou in principe ons als partners promoten , naast en samen met de spoed- en ziekenhuisartsen.

Het is van het grootste belang dat wij als eerstelijnsartsen onze fair play betonen door steeds ernaar te streven zelf te communiceren met de spoedarts, ook wanneer we de idee hebben dat de tijd ontbreekt om zelf die patiënt te verzorgen.

Er is een lezing voorzien eind november in het kransje te Poperinge door Evi Steen en Katrien Van Laeken.

Onze wachtdienst wordt de eenentwintigste eeuw binnen geloodst via het programma Permamed. Een jonge collega uit Oost-Vlaanderen heeft een programma ontworpen dat heel veel werk uit handen kan nemen van onze wachtdienstverantwoordelijken die met heel veel geduld en soms met wat frustratie die opdracht dagelijks moeten opvolgen, om dan toch nog vaak de “ vlaag “ te vangen. Alle bestaande reglementen van inwendige orde zijn bij Lander zacht geland. Nu moet er nog gedoodled worden om de wachtdienstverantwoordelijken samen te brengen. Daarna krijgt uiteraard de algemene vergadering het laatste woord.

De veiligheid van huisartsen vormt één van de prioriteiten van de FOD Binnenlandse Zaken. Om de huisartsen te ondersteunen bij het aannemen van preventiemaatregelen werd in samenwerking met het multidisciplinair Platform 'veiligheid van de huisartsen' een brochure uitgewerkt: “Een veilige dokterspraktijk - Preventietips om uw praktijk en werkomgeving veilig te maken”.

De brochure geeft preventietips om het risico op agressie tegen hen te minimaliseren.
Deze brochure biedt doelgerichte en actuele informatie inzake situationele preventie aan de huisartsen tijdens hun verschillende activiteiten.

Deze maatregelen en tips dekken verschillende interessante aspecten voor de huisartsen uit veiligheidsoogpunt: organisatie, architectuur en inrichting, fiscale aftrek, relationeel aspect met inbegrip van enkele pistes om het hoofd te bieden aan agressieve patiënten.

Op 7 december wordt de tweede Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep veiligheidsprijs uitgereikt.

Aan de prijs is, naast de eer voor de laureaat, een geldprijs verbonden van 1500 euro.

Wie komt voor deze prijs in aanmerking?

Een Vlaamse of Brusselse huisartsenkring die projecten rond veiligheid uitgewerkt hebben of hieromtrent momenteel in de huisartsenkring initiatieven nemen en uitwerken. De projecten verhogen:

  • De veiligheid in de huisartsenpraktijk
  • De veiligheid bij huisbezoeken
  • De veiligheid tijdens de wachtdienstStuur dan voor 11 november 2019 een gemotiveerde kandidatuur per brief naar Domus Medica, ter attentie van Dr. Ralph Pacqueu, voorzitter van de jury Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep veiligheidsprijs, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen. (of per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  • Het reglement en meer informatie leest u hier.
  • Komt uw huisartsenkring hiervoor in aanmerking?

Onze website wordt voortdurend bijgewerkt, maar nog niet vaak genoeg geraadpleegd.

Dus “ hop met de beentjes” , zet U af en toe achter uw PC of MAC , en bekijk de website…

Jullie merken het beste vrienden : het bestuur zit niet stil en hoopt van jullie hetzelfde.

Pol Sansen, uw voorzitter

© Huisartsen Westhoek | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD